สวัสดีปีใหม่ 2552

วันวานยังหวานอยู่


คิดถึงเสมอ.........


วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับด้านภาษาไทย

1. ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องมากขึ้น
2. รู้จักการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาไทย
3. รู้จักเปรียบเทียบและลักษณะการใช้ภาษา
4. ทำให้รู้และตระหนักถึงการนำษาไทยมาใช้ให้ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น: