สวัสดีปีใหม่ 2552

วันวานยังหวานอยู่


คิดถึงเสมอ.........


วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งบที่ได้รับด้านภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู


1. ได้ทำwebsite ของตัวเอง
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอน
3.

ไม่มีความคิดเห็น: