สวัสดีปีใหม่ 2552

วันวานยังหวานอยู่


คิดถึงเสมอ.........


วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ความรู้เรื่อง Adobe Photoshop 70

* ไปที่ กำหนดเอง เลือก File - New - Preset Sizes กลุ่มชนิด 800 / 600
* ถ้า set เป็นจำนวนเมตร ห้าม set ค่า Resolution สูง
* สิ่งพิมพ์ต้องตั้ง 300 pixels / Inch .pI ต่อนิ้ว
* Mode RGB แม่สีของแสง Red Green Blue เกี่ยวกับแสง งานสีทั่วไป ผ่านทางจอ
* CMYK ใช้ในโรงพิมพ์ งานสิ่งพิมพ์
- C สีฟ้า
- M ม่วงแดง
- Y เหลือง
* Grayscale เทาดำ
* Contents white ส่วนมาก
* Save : Save As PSD ใช้ในกรณีที่ยังไม่เสร็จ
JPEG สมบูรณ์แล้ว
* เปิด File - New ให้เหลือแต่ Layera T ใช้ตัวแรกกับตัวที่ 3 เปลี่ยน 60 pt smoot
* ใช้เครื่องมือตัวไหนเสร็จแล้วกลับไปที่ Move Tool
* การขยาย Ctrl T สำหรับย่อขยายวัตถุนั้นๆ
Ctrl + ขยายกระดาษ
Ctrl - ลดกระดาษ
*Layer Drop Shadow ทำเงาของวัตถุ
*Bevel and Emboss ตัวนูน
*Pillow Emboss ตัวหนังสือบุ๋ม
*Color Overlal เปลี่ยนสีวัตถุ

ไม่มีความคิดเห็น: