สวัสดีปีใหม่ 2552

วันวานยังหวานอยู่


คิดถึงเสมอ.........


วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

นิยามและความหมายของการศึกษา
1. เชอมิส กล่าวว่า การศึกษา หมายถึง การปรับภาวะการเรียนรู้อันประกอบด้วย การท่องจำบทเรียน การทำแบบฝึกหัด และการฝึกสติปัญญาเพื่อให้เกิดการตอบสนองที่ถูกต้อง
2. สาโรช บัวศรี กล่าวว่า การศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคคลและสังคมในชาติ เพื่อเป็นกำลังในการธำรงไว้ฅึ่งอิสระภาพและเสรีภาพทุกด้านทั้งของบุคคลและของประเทศชาติ
3. จอห์นดิวอี้ กล่าวว่า การศึกษา คือ ประสบการณ์ของชีวิตและความเจริญงอกงาม ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น: